Kirkelig gravferd

Begravelsen starter med preludium (inngangsmusikk), eventuelt solistinnslag og en salme. Deretter ønsker presten velkommen og deler noen innledende ord og en bønn. Så holder presten eller en representant for de pårørende et minneord om den døde. Minneordet kombinerer gjerne informasjonen om den avdøde med fortellinger om hva den avdøde har betydd for de som stod han/henne nær. Etter minneordene er det også anledning for andre korte hilsener og opplesning av hilsener på kransene.

Etter minneordene er det gjerne en solosang eller instrumental musikk til ettertanke før presten leser tekster fra Bibelen. Etter en salme holder presten en andakt etterfulgt av Fadervår som bes i fellesskap.

Til slutt synger vi en salme før kisten bæres ut av representanter for den nærmeste familien eller venner av avdøde er med og bærer kisten ut av kirken

Ved kistebegravelser bæres kisten ut av kirken og postludium, mens kisten bæres til graven hvor en salme rammer inn senking av kisten, et ord fra Bibelen og Herrens velsignelse.

Ved bisettelse for kremasjon skjer jordpåkastelsen som regel inne i kirken mot slutten av seremonien før kisten bæres ut av kirken og settes inn i begravelsesbyråets bil som står utenfor. Begravelsesfølget står i stillhet og ser at kisten kjøres bort.

 

 

Gravferdsprogram

Vi setter opp program i samarbeid med dere, og utformer dette i henhold til kravene til ritualer og ønsker fra de etterlatte.

 

 

Kontakt Kirkekontoret i Leka på telefon 74 39 54 00 / 908 60 814

 

 

 

 

Salmeforslag til kirkelig seremoni. Godkjent etter Den norske kirkes liturgi fra 2013.

Alltid freidig    NS 415
Amazing grace /O nåde stor  NS 342  
Blott en dag    NS 489
Bred dina vida vingar   NS 819
Deg være ære    NS 197
Deilig er jorden    NS 48
Den store hvite flokk   NS 267
Det er makt i de foldede hender NS 631
Dype, stille, sterke milde  NS 570
Eg har høyrt om ein stad  NS 869
Eg veit i himmerik ei borg  NS 882
Ein fin liten blome   NS 492
Fager kveldssol smiler   NS 817  (ved graven)
Gud, når du til oppbrudd kaller NS 867
Guds kjærleik er som stranda  NS 734
Herre Gud, ditt dyre navn  NS 1 / 278
Hjemme i himlen   NS 898
Hvilken venn vi har i Jesus  NS 343
I dine hender, Fader blid  NS 409  (ved graven)

I himmelen, i himmelen  NS 883
Ikke en spurv til jorden  NS 324
Ingen er så trygg i fare   NS 488
Jeg er en seiler på livets hav  NS 893
Jeg er i Herrens hender  NS 494
Jeg synger meg en blå, blå salme NS 832
Jesus, det eneste   NS 422
Jesus lever, graven brast  NS 194
Kjærlighet fra Gud    NS 651
Klippe du som brast for meg  NS 341
Lei, milde ljos    NS 858
Løftene kan ikke svikte  NS 321
Lær meg å kjenne dine veie  NS 319
Mitt hjerte alltid vanker  NS 38
Måne og sol    NS 240
Navnet Jesus blekner aldri  NS 86
No livnar det i lundar   NS 844
Nærmere deg, min Gud  NS 471
O bli hos meg    NS 818
O Jesus, du som fyller alt i alle  NS 354
O store Gud    NS 284
Påskemorgen slukker sorgen  NS 196
Så ta da mine hender   NS 414  (ved graven) 
Velt alle dine veie   NS 464
Vår Gud han er så fast en borg NS 108
Å, denne kilde ren som paradiset NS 897
Å leva, det er å elska   NS 666
Å tenk når en gang samles   NS 684

Alt ble med ett så stille   NS 875
Den prektig kledde sommerfugl NS 292
Du lyser din fred over barnet  NS 331
Herre, måtte dette skje?  NS 751
 Jeg vet en deilig have   NS 197
Milde Jesus    NS 582
Nu vil jag sjunga om moders-vingen NS 316
Nå er livet gjemt hos Gud  NS 872
Vær meg nær, o Gud   NS 626

NS = Norsk salmebok

 

 

© 2020-2022 Cafèflora, AS Høgsand           Orgnr 926 401 793 MVA Foretaksregistret

Leknessjøveien 154, 7994 Leka. Ring 74 69 99 92 for Cafèflora og varelevering. Send epost til post@cafeflora.no for blomster eller butikk.
Ring 74 39 91 23 for Leka begravelsesbyrå (telefontid hele døgnet) epost post@lekabegravelsesbyrå.no

 

Vårt begravelsesbyrå: Leka Begravelsesbyrå-Høgholm

Vi driver Leka Begravelsesbyrå-Høgholm. Skal du bestille blomster til en begravelse ring oss på 74 69 99 92, bestill via minnesidene direkte, Euroflorist, send oss en epost, eller gå til blomsterbestilling i menyen på toppen av denne siden.

 

Tripadvisor  Facebook  Instagram

 Etablert med støtte fra Leka kommune og Innovasjon Norge

 

Medlem i Virke Gravferd

Alt innenfor trykkeridelen vår leveres av Lekatrykk