Mistet noen

Personvernerklæring for Leka Begravelsesbyrå-Høgholm

Alle data lagres under sikre forhold, kun nødvendige ansatte har tilgang til dataene, og har taushetsplikt, samt at tilgang blir logget. Ved avvik i lagringsforhold vil vi kontakte de kundene det måtte gjelde så snart som mulig. Data som ikke er lovfestet lagret over 18 måneder vil slettes etter den tid. Kunden kan be om innsyn i hvilke data som er lagret.

All form for markedsføring skal kunden akseptere gjennom å godta dette i e-post som bekreftelse eller tilsvarende for andre tjenester.

Besøkendes aktivitet loggføres, herunder IP-adresse, klokkeslett og hvilken side. Utover dette bruker vi ingen informasjonskapsler ut mot kunde

 

Sensitive personopplysninger, omtalt som «særlige kategorier av personopplysninger» i GDPR, er personopplysninger om følgende forhold:

 

Tilgang til kundens informasjon som vi har lagret skal skje utan unødig opphald, i tillegg må vi syte for god nok verifisering av kunden.

Opplysninger vil etter samtykke frå kunden publiseres via «Våre minnesider», som drives av selskapet Adstate. Det er opp til kunden hvorvidt et oppdrag skal legges ut der. Ved dødsannonse og programproduksjon mv utan publisering vil likevel slik informasjon bli lagt inn i Adstates systemer for å produsere dette, men ikkje synlig til tredjepart.

Ved bestilling av gravminne vil namn og datoopplysninger for avdøde oversendes vår samarbeidspartner Eide Sten.