Prisliste begravelsesbyrå

1.       Kiste    
a.       Kiste med utstyr og svøp 9 000 33000
b.       Stell og nedlegg i kiste 800 1 800
2.       Transport    
a.       Bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted 1 800 dagtid 2 500 natt/helg
b.       Bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde 1 800 2 betjent og bil 900 1 betjent og bil
c.       Transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted 1 800 1 betjent og bil 2 500 2 betjent og bil
d.       Transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for    
e.       Eventuell transport av båre etter seremoni (kremering mv) 800/time + 18/km  
3.       Seremoni    
a.       Priser på assistanse frå en henholdsvis to gravferdskonsulenter 800 1 600
b.       Pynt og eventuelt pynteutstyr i seremonirom 500 1 500
c.       50 trykte program 500 500
d.       Kistedekorasjon 400 3 stk roser 5 000 (ingen grense) 2 500-3 000 anbefalt
4.       Dødsannonse    
a.       Namdalsavis, Ytringen, TrønderAvisa 1 900 (per) 5 700 (3 aviser)
5.       Honorarer og gebyrer    
a.       Byråets avgiftsfrie honorar (planlegging, tilrettelegging) 2 500 (1 100 forsendelse) 6 000 Økes basert på omfang
b.       Byråets avgiftspliktige honorar (adm omkostninger) 1 000 3 500 Økes basert på omfang
c.       Melding av papirer til offentlige kontorer 1 200 3 200
d.       Hygienetiltak 970 970
e.       Fakturagebyr 0 0
Sum 23 170 67 770

 

Offentlige stønadsordninger ved dødsfall.
a.       Transportrefusjon. Ved transport av avdøde frå dødssted til hjemsted som overstiger 20 km har Folketrygden refusjonsordning. Byrået kan informere om dette
b.       Behovsprøvd gravferdsstønad. Etter gitte kriterier utbetales stønad til dekning av gravferdskostnader fra Folketrygden. Byrået kan informere nærmere om dette.

 

Andre mulige kostnader

  1. Kommunale avgifter
  2. Minnesamvær, avhenger av meny og antall gjester
  3. Gravmonument, eventuelt innskrift på eksisterende
  4. Kostnader til musikalske innslag i seremonien

 

Den som står for gravferden vil i alle oppdrag få tilsendt en ordre med det som er avtalt, slik at den er kjent med både innholdet, og kostnadene knyttet til gravferden. Noen poster kan endre seg, og er basert på byråets arbeidsomfang med oppdraget. Dette være seg postene byråets honorar og bistand i seremoni. Priser på dødsannonser hentes inn for hvert enkelt oppdrag. Eventuelt hygienetiltak gjelder behov for ekstra hygiene omkring den avdøde. 

 

Behovsprøvd gravferdsstønad: Full stønad er i dag 24.723 kroner. Stønaden avkortes med utgangspunkt i avdødes økonomiske stilling ved siste ligning. (Stønaden er ikke behovsprøvd for personer opptil 18 år. Det er NAV som har alle opplysninger om kriteriene, Folketrygdlovens kap. 7. 

 

© 2020 Cafèflora Høgholm ENK           Orgnr 921 624 972 MVA Foretaksregistret       Medlem av Virke Gravferd

Leknessjøveien 154, 7994 Leka. Ring 74 69 99 92 for Cafèflora og varelevering. Ring 74 39 91 23 for Leka begravelsesbyrå (telefontid hele døgnet)

Personvernerklæring for Leka Begravelsesbyrå-Høgholm